Bevar lokal ældrepleje

Posted on

Debat-indlæg i TorsdagsAvisen: Vi er nødt til at tilføre flere penge til ældreplejen i Holstebro Kommune. Udviklingen går mod flere ældre, og plejepersonalet er ved at have nået grænsen for, hvad man kan planlægge og effektivisere sig ud af. Der skal simpelthen ansættes flere medarbejdere i de kommende år.

Der bliver nemlig flere og flere ældre i Holstebro Kommune. I dag har hver fjerde af kommunens indbyggere fejret 60 års fødselsdag, og andelen vil stige i de kommende år. Danmarks Statistik forudser, at det om 20 år vil være hver tredje af os, der har pustet mindst 60 lys ud på lagkagen.

I byrådet har vi de seneste år flere gange talt om, at der burde oprettes en demografipulje – altså en slags opsparing, der tager højde for, at andelen af ældre borgere stiger. Men udfordringerne med at styre budgettet på social- og sundhedsområdet har været så alvorlige, at vi ikke har kunnet finde penge til det. Tiden er kommet til, at det næste byråd må sætte sig sammen og finde en langtidsholdbar løsning.

Bevares, det er selvfølgelig også positivt, at vi bliver ældre. Alternativet er trods alt værre, som man siger.

Og heldigvis er der i kraft af bedre arbejdsmiljø stadig flere, som er raske og rørige langt op i 70’erne og 80’erne. Men der er altså også flere, som bliver ramt af sygdom eller ganske enkelt er slidt op og har brug for hjælp. Der skal vi være klar med en tryg og værdig ældreomsorg.

Her udenfor Holstebro står vi med nogle af de største udfordringer. Allerede i dag er det mere end hver tredje borger i Ulfborg og Vemb og halvdelen af borgerne i Sdr. Nissum, som har fejret 60 års fødselsdag.

Vi har en særlig udfordring – og et helt særligt ansvar for – at sikre, at vi kan bevare en god og tryg ældrepleje så tæt på nærområdet som muligt. Jeg har valgt at bo i Ulfborg, og her vil jeg have ret til at blive gammel!

Foruden en god hjemmepleje har vi midlertidige aflastningspladser på plejecentrene i Ulfborg, Vemb, Sdr. Nissum og Vinderup. Her kan ældre for eksempel komme sig oven på en svær influenza uden at skulle blive transporteret til Holstebro eller Herning, langt væk fra familien. Det er trygt og rart, og sådan vil jeg have, at det skal fortsætte – også når det nye Center for Sundhed åbner i Holstebro næste år.

Vi skal også sikre muligheden for lokal rådgivning om rygestop, alkoholafvænning og vægttab, så vi undgår, at den lange transporttid afskærer borgere fra at benytte sig af kommunens tilbud.
På samme måde skal vi bevare de gode muligheder for at deltage i genoptræning så tæt på hjemmet som muligt, og vi skal ikke mindst værne om de mange gode idrætsfaciliteter, som hjælper os til at holde os sunde og raske så længe som muligt.

Det er helt afgørende, at vi i lokalområdet bliver repræsenteret i byrådet. Derfor håber jeg, du vil stemme personligt ved valget 21. november, og at du vil sætte dit kryds ved Lene Dybdal, nummer 4 på liste A.